Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

ОБЯВА! АКТИВНИ

Община Бяла Слатина стартира проект  "Подобряване достъпа на заетост на неактивни младежи в Община Бяла Слатина"

Регионална програма за заетост и обучение

Община Бяла Слатина назначи 22 лица по Регионалната програма за заетост и обучение

Подкрепа за професионалните училища в РБ

Община Бяла Слатина кандидатства като конкретен бенефициент по проект за модернизиране на материалната база на ПАГ "Н. Й. Вапцаров"

Национална програма за енергийна ефективност

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Нормативни документи

Месечен бюлетин на

Община Бяла Слатина

ИНФО

Обявени свободни работни места от ДБТ

Тази страница има за цел да предоставя информация относно европейските проекти на Община Бяла Слатина. В раздела Проекти ще намерите подробна информация относно подадените, изпълняваните и изпълнените проекти.

Какво ново

Европейски проекти в Община Бяла Слатина