Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

За Вас Инвеститори

Foreign Investors

Общината инвестира в изграждането на компостираща инсталация

Стартира изпълнението на проект  за изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране в рамките на регионалната система за управление на отпадъците в регион Оряхово

Стартира Проект "РАБОТА"

Община Бяла Слатина ще осигури заетост на 83 лица

Ремонт на съществуващи улици и тротоари

На 12.12.2017 г. Община Бяла Слатина и Държавен фонд „Земеделие“ сключиха договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на стойност 1 837 760.12 лв.

С празнична церемония беше открита обновената сграда на ПАГ "Никола Йонков Вапцаров"

На 21.03.2018 г., в гр. Бяла Слатина се състоя официална церемония за откриване на обекта по проект „Създаване на модернизирана учебна среда за професионално образование в Община Бяла Слатина“

Нормативни документи

Месечен бюлетин на

Община Бяла Слатина

ИНФО

Обявени свободни работни места от ДБТ

Какво ново

Тази страница има за цел да предоставя информация относно европейските проекти на Община Бяла Слатина. В раздела Проекти ще намерите подробна информация относно подадените, изпълняваните и изпълнените проекти.

Европейски проекти в Община Бяла Слатина