Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

За Вас Инвеститори

Foreign Investors

Общината наема на работа 113 младежи по проект

До няколко дни стартира заетост, осигурена по проект "Обучения и заетост за младите хора" по ОП РЧР

Одобрен! Проект КРАСИВА БЪЛГАРИЯ 2018

Община Бяла Слатина ще ремонтира хирургичното отделение и отделението по анестезиология, реанимация и интензивно лечение на МБАЛ – Бяла Слатина

Ремонт на съществуващи улици и тротоари

На 12.12.2017 г. Община Бяла Слатина и Държавен фонд „Земеделие“ сключиха договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на стойност 1 837 760.12 лв.

Община Бяла Слатина стартира изпълнението на проект за изграждане на Дневен център

На 20.02.2018 г. /вторник/ в залата на Общински съвет Бяла Слатина, се проведе встъпителна пресконференция

Нормативни документи

Месечен бюлетин на

Община Бяла Слатина

ИНФО

Обявени свободни работни места от ДБТ

Какво ново

Тази страница има за цел да предоставя информация относно европейските проекти на Община Бяла Слатина. В раздела Проекти ще намерите подробна информация относно подадените, изпълняваните и изпълнените проекти.

Европейски проекти в Община Бяла Слатина