Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

ПОКАНА!

"Аз и моето семейство"

Община Бяла Слатина сключи договор по проект BG05M9OP001-2.004-0060 Център за социално включване „Аз и моето семейство”

Национална програма за енергийна ефективност

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

РЕЗУЛТАТИ! "АЗ И МОЕТО СЕМЕЙСТВО"

Община Бяла Слатина изнесе списъците с допуснатите кандидати за персонал и специалисти

Фонд "Солидарност"

/нови снимки/

„Възстановяване на пътна настилка и водопроводна мрежа в гр. Бяла Слатина, засегнати от наводнението на 01 Август 2014 г.“

Нормативни документи

Месечен бюлетин на

Община Бяла Слатина

ИНФО

Обявени свободни работни места от ДБТ

Тази страница има за цел да предоставя информация относно европейските проекти на Община Бяла Слатина. В раздела Проекти ще намерите подробна информация относно подадените, изпълняваните и изпълнените проекти.

Какво ново

Европейски проекти в Община Бяла Слатина