Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

Девета Национална среща на евроекспертите

Служители от дирекция „Проекти и програми” към Община Бяла Слатина взеха участие в националната среща на евроекспертите, организирана от Националното сдружение на общините на Република България.

Заключителна  пресконференция

Община Бяла Слатина проведе заключителна пресконференция, по Проект  “Подобряване достъпа на заетост на неактивни младежи в Община Бяла Слатина“

Иформация за напредък

Актуализирана информация за напредъка по изпълнението на проект "Създаване на модернизирана учебна среда за професионално образование в Община Бяла Слатина"

Национална програма за енергийна ефективност

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Нормативни документи

Месечен бюлетин на

Община Бяла Слатина

ИНФО

Обявени свободни работни места от ДБТ

Тази страница има за цел да предоставя информация относно европейските проекти на Община Бяла Слатина. В раздела Проекти ще намерите подробна информация относно подадените, изпълняваните и изпълнените проекти.

Какво ново

Европейски проекти в Община Бяла Слатина