Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

ПОКАНА!

"Аз и моето семейство"

Община Бяла Слатина сключи договор по проект BG05M9OP001-2.004-0060 Център за социално включване „Аз и моето семейство”

Национална програма за енергийна ефективност

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

ОБЯВА! "АЗ И МОЕТО СЕМЕЙСТВО"

Община Бяла Слатина обявява процедура за подбор на персонал и специалисти

м. Февруари 2016

Фонд "Солидарност"

/нови снимки/

„Възстановяване на пътна настилка и водопроводна мрежа в гр. Бяла Слатина, засегнати от наводнението на 01 Август 2014 г.“

Нормативни документи

Месечен бюлетин на

Община Бяла Слатина

м. Януари 2016

ИНФО

Обявени свободни работни места от ДБТ

Тази страница има за цел да предоставя информация относно европейските проекти на Община Бяла Слатина. В раздела Проекти ще намерите подробна информация относно подадените, изпълняваните и изпълнените проекти.

Какво ново

Европейски проекти в Община Бяла Слатина