Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

Програма за управление на отпадъците 2017-2020

Община Бяла Слатина обявява обществено обсъждане на проект на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Бяла Слатина за периода 2016-2020

ПОКАНА за пресконференция

Община Бяла Слатина организира заключителна пресконференция, по Проект  “Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“

Церемония по "Първа копка" /СНИМКИ/

Община Бяла Слатина стартира изпълнението на проект "Създаване на модернизирана учебна среда за професионално образование в Община Бяла Слатина"

Национална програма за енергийна ефективност

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Нормативни документи

Месечен бюлетин на

Община Бяла Слатина

ИНФО

Обявени свободни работни места от ДБТ

Тази страница има за цел да предоставя информация относно европейските проекти на Община Бяла Слатина. В раздела Проекти ще намерите подробна информация относно подадените, изпълняваните и изпълнените проекти.

Какво ново

Европейски проекти в Община Бяла Слатина