Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

Малки граждански проекти 2017

Община Бяла Слатина обявява Конкурс за озеленяване и благоустройство на терени общинска собственост

Красива България 2017

Община Бяла Слатина подаде проект за преустройство и ремонт на отделениията по вътрешни болести и неврологияна МБАЛ Бяла Слатина

Подкрепа за професионалните училища в РБ

Община Бяла Слатина стартира изпълнението на проект "Създаване на модернизирана учебна среда за професионално образование в Община Бяла Слатина"

Национална програма за енергийна ефективност

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Нормативни документи

Месечен бюлетин на

Община Бяла Слатина

ИНФО

Обявени свободни работни места от ДБТ

Тази страница има за цел да предоставя информация относно европейските проекти на Община Бяла Слатина. В раздела Проекти ще намерите подробна информация относно подадените, изпълняваните и изпълнените проекти.

Какво ново

Европейски проекти в Община Бяла Слатина