Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТА

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЯЛА СЛАТИНА

ул. “Климент Охридски” №61, тел.0915/8-28-18, факс 8- 20-56      

 

 

Работни места за лица с висше образование

 

1. Главен експерт - чрез конкурс – 1 бр.

 

Работни места за лица със средно образование

 

1. Машинен оператор шиене на облекла - 1 бр.

2. Продавач-консултант - 2 бр.

3. Пълнач -8 бр

4. Арматурист - 2бр.