Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТА

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЯЛА СЛАТИНА

ул. “Климент Охридски” №61, тел.0915/8-28-18, факс 8- 20-56      

 

 

 

 

Работни места за лица със средно образование

 

1. Шивач - 10 бр.

2. Продавач-консултант - 2 бр.

3. Общ работник - 1 бр.

4. Оператор, пътно-строителни машини - 1 бр.

5. Оператор, произвоствена линия - 10 бр.