Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТА

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЯЛА СЛАТИНА

ул. “Климент Охридски” №61, тел.0915/8-28-18, факс 8- 20-56      

 

 

 

 

Работни места за лица с висше образование

 

1. Началник отдел

2. Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

Работни места за лица със средно образование

 

1. Шивач - 9 бр.

2. Заварчик - 8 бр.

3. Оператор, производствена линия - 19 бр.

4. Пазач въоръжена охрана - 1 бр.

5. Работник консервена фабрика - 5 бр.

6. Дърводелец мебелист - 1 бр.