Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

Проект КРАСИВА БЪЛГАРИЯ 2018

Община Бяла Слатина се включи в кампанията за набиране на кандидати за участие по проект „Красива България” с проектно предложение по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ за шеста поредна година.

Проектът с обект „Вътрешно преустройство на втория етаж от МБАЛ - Бяла Слатина“ беше одобрен на заседание на Управителния съвет на програмата на 20.02.2018 г.

Общата стойност на инвестицията е в размер на 189 379 лв., като от тях 92 796 лв. са от Проект „Красива България“, а 96 583 лв. представлява собственото финансиране.

Обект на интервенция в настоящето проектно предложение е корпус „Г“, който обхваща две отделения – отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение и хирургично отделение, разположени в общ коридор.

Описаните в конкурсното предложение СМР дейности включват:

-          Обособяване на санитарни възли – бани с тоалетни – за всеки две болнични стаи;

-          Полагане на нова антибактериална настилка във помещенията;

-          Полагане на гранитогрес в коридори, фоайета и санитарните възли;

-          Полагане на нова антистатична и антибактериална настилка в операционните;

-          Изграждане на нови преградни стени от гипсокартон;

-          Направа на окачени тавани с вградени нови осветителни тела във всички помещения;

-          Цялостно ремонтиране на стените в болничните помещения;

-          Цялостна подмяна на електрическата инсталация съгласно съвременните изисквания към отделните функционални помещения;

-          Монтаж на нови осветителни тела за всички помещения;

-          Подмяна на стари и амортизирани чугунени радиатори с нови конвекторен тип радиатори;

-          Подмяна на съществуващите санитарни уреди, водопроводна и канализационна системи.

Резултатите, които се очаква да бъдат постигнати с реализацията на проекта, са насочени към съвременно функциониране на болничното заведение, осигуряване на общ комфорт, гарантиране на качествена здравна грижа за пациентите, както и индиректно подобряване на възможностите за развитие на територията, подобряване качеството на живот и здравния статус на населението.