Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

Красива България 2017

Община Бяла Слатина подаде проект за преустройство и ремонт на отделениията по вътрешни болести и неврология на МБАЛ Бяла Слатина

Подадени проекти