Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

ПОКАНА за прием на оферти за кухненско оборудване и обзавеждане

Община Бяла Слатина получи подкрепа за дългоочакваното модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на ОП „Пазари и социални дейности“.

За Вас Инвеститори

Foreign Investors

Общината инвестира в изграждането на компостираща инсталация

Стартира изпълнението на проект  за изграждане на инсталация за предварително третиране и инсталации за компостиране в рамките на регионалната система за управление на отпадъците в регион Оряхово

Ремонт на съществуващи улици и тротоари

На 12.12.2017 г. Община Бяла Слатина и Държавен фонд „Земеделие“ сключиха договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на стойност 1 837 760.12 лв.

Общината провежда кампания по проект  „Ние сме Европа!“

Целта на проекта е да повиши интереса, информираността и съпричастността на жителите на община Бяла Слатина към актуални теми от европейския политически дневен ред по време на Българското председателство на Съвета на ЕС

Нормативни документи

Месечен бюлетин на

Община Бяла Слатина

ИНФО

Обявени свободни работни места от ДБТ

Какво ново

Тази страница има за цел да предоставя информация относно европейските проекти на Община Бяла Слатина. В раздела Проекти ще намерите подробна информация относно подадените, изпълняваните и изпълнените проекти.

Европейски проекти в Община Бяла Слатина