Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

НОВО!

За Вас Инвеститори

Foreign Investors

Обновяване на централни улици в град Бяла Слатина

Започнаха строително-монтажните работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бяла Слатина

Нормативни документи

Месечен бюлетин на

Община Бяла Слатина

ИНФО

Обявени свободни работни места от ДБТ

Какво ново

Тази страница има за цел да предоставя информация относно европейските проекти на Община Бяла Слатина. В раздела Проекти ще намерите подробна информация относно подадените, изпълняваните и изпълнените проекти.

Европейски проекти в Община Бяла Слатина