Some Alt Text

Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

Some Alt Text

Ремонтира се старата сграда на читалището в гр. Бяла Слатина

След много години сградата на „старото“ читалище ще бъде напълно ремонтирана и цялостно обновена, като се запазва нейната функционалност – театрален салон.

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

НОВО!

За Вас Инвеститори

Foreign Investors

Some Alt Text

Сградата на Общината ще има нов асансьор до края на Ноември

Новата асансьорна уредба ще бъде по всички европейски изисквания за достъпна среда насочена към специфичните нужди на хората с намалена подвижност и на хората с увреждания

Обновяване на централни улици в град Бяла Слатина

Започнаха строително-монтажните работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бяла Слатина

Стартира ремонта на детски център за деца с увреждания

Сградата, отредена за изграждане на дневния център, се намира на адрес ул. „Бачо Киро“ № 31 в гр. Бяла Слатина и представлява неизползваемо крило на детска градина „Радост“.

Some Alt Text

Нормативни документи

Месечен бюлетин на

Община Бяла Слатина

ИНФО

Обявени свободни работни места от ДБТ

Some Alt Text
Some Alt Text

Какво ново

Some Alt Text

Тази страница има за цел да предоставя информация относно европейските проекти на Община Бяла Слатина. В раздела Проекти ще намерите подробна информация относно подадените, изпълняваните и изпълнените проекти.

Европейски проекти в Община Бяла Слатина