Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТА

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЯЛА СЛАТИНА

ул. “Климент Охридски” №61, тел.0915/8-28-18, факс 8- 20-56      

 

 

 

 

Работни места за лица с висше образование

 

1. Учител в детска градина - 2 бр.

2. Учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап - 8 бр.

 

Работни места за лица със средно образование

 

1. Шивач - 14 бр.

2. Монтажник, кабели - 17 бр.

3. Оператор, производствена линия - 4 бр.

4. Пазач въоръжена охрана - 1 бр.

5. Работник консервена фабрика - 11 бр.

6. Дърводелец мебелист - 1 бр.

7. Общ работник - 1 бр.

8. Шофьор - 1 бр.

9. Заварчик - 1 бр.

10. Продавач-консултант - 1 бр.

11. Машинен оператор - 1 бр.