Some Alt Text

Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

Some Alt Text

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТА

Some Alt Text

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БЯЛА СЛАТИНА

ул. “Климент Охридски” №61, тел.0915/8-28-18, факс 8- 20-56      

 

 

Работни места за лица с висше образование

1 Педагогически съветник

6 Учител, детска градина

1 Старши учител, чужд език в начален етапна основното образование 1-4 клас

 

Работни места за лица със средно образование

14 Монтажник, кабели

2  Машинен оператор, шиене на облекла

2  Продавач- консултанти

10 оператор, производствена линия

20 Монтажник, електрически елементи

1 Машинен оператор – чл 50

4 Работник, зареждане на рафтове – ОЗ Компонент ІІ

2 Снабдител, доставчик ОЗ- Компонент ІІ

1 Агент, снабдяване – ОЗ Компонент ІІ

 

Работни места за лица с основно образование

6 Работник, консервна фабрика

1 Общ работник

2 Опаковач

20 Работник, полевъден

 

С уважение,

НИКОДИМ ПЕТРОВ

За  Директор на ДБТ Бяла Слатина

Заповед РД-11-05-154/24.08.2018