Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

ПРОДАВА СЕ!

ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОНСЕРВИРАНИ ХРАНИ - ВХОД

*

FOR SALE!

CANNED FOOD FACTORY - ENTER

Добре дошли в секцията с възможности за бизнес инвестиции на територията на Бяла Слатина!

 

Тук е събрана информацията, която е необходима за потенциалните инвеститори и би била от полза за стартиране на вашите бизнес идеи. Всеки, който предприеме да инвестира тук, може да се информира за предимствата и подходящите места, терени и предложения.

 

Инвеститорите могат да се информират за населението, икономиката, трудовия пазар, климата и да получат друга полезна информация, с която да подпомогнат реализирането на идеи и намерения.