Some Alt Text

Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

Some Alt Text
Some Alt Text

ПРОДАВА СЕ!

Ново атрактивно инвестиционно предложение!

ПАРЦЕЛ В ЦЕНТЪРА НА ГРАД БЯЛА СЛАТИНА - ВИЖ ТУК!

*

ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОНСЕРВИРАНИ ХРАНИ - ВХОД

*

FOR SALE!

CANNED FOOD FACTORY - ENTER

Добре дошли в секцията с възможности за бизнес инвестиции на територията на Бяла Слатина!

 

Тук е събрана информацията, която е необходима за потенциалните инвеститори и би била от полза за стартиране на вашите бизнес идеи. Всеки, който предприеме да инвестира тук, може да се информира за предимствата и подходящите места, терени и предложения.

 

Инвеститорите могат да се информират за населението, икономиката, трудовия пазар, климата и да получат друга полезна информация, с която да подпомогнат реализирането на идеи и намерения.

Some Alt Text