Some Alt Text

Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

Some Alt Text

ОБЕКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ИНЕСТИЦИОННИЯ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

СНИМКИ ОТ ГРАД БЯЛА СЛАТИНА

Some Alt Text