Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

ОБЕКТИ ВКЛЮЧЕНИ В ИНЕСТИЦИОННИЯ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

СНИМКИ ОТ ГРАД БЯЛА СЛАТИНА