Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

Проект КРАСИВА БЪЛГАРИЯ 2018

Община Бяла Слатина кандидатсва по проект за вътрешен ремонт на хирургичното отделение и отделението по анестезиология, реанимация и интензивно лечение на МБАЛ – Бяла Слатина

Подадени проекти