Some Alt Text

Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

Some Alt Text

Ремонт на Детска градина "Радост" - гр. Бяла Слатина

Община Бяла Слатина кандидатства с проект “Обновяване на материалната база на Детска градина „Радост”

Some Alt Text

Обновяване на паркове и градини в гр. Бяла Слатина

Община Бяла Слатина кандидатства с проект „Благоустрояване и обновяване на паркове и градини в гр. Бяла Слатина“

Some Alt Text

Енергийна ефективност на територията на Община Бяла Слатина

Община Бяла Слатина кандидатства с проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Бяла Слатина“

Some Alt Text

Подадени проекти