Some Alt Text

Дирекция "Проекти и програми"

Община Бяла Слатина

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

Подадени проекти

В тази секция ще намерите информация относно проектите за които община Бяла Слатина кандидатства и са в процес на оценка и одобрение.

Проекти

Изпълнявани проекти

В секцията <Изпълнявани проекти> ще откриете подробна информация относно одобрените проекти, за които община Бяла Слатина има сключен договор и са в процес на изпълнение. Също така ще намерите необходимите бланки и формуляри за попълване нужни за кандидатстване по различните програми.

Изпълнени проекти

В този раздел може да се запознаете с по-значимите изпъленени проекти свързани с инфраструктурата, образованието, екологията и социалните дейности в община Бяла Слатина.